Tuesday, July 30, 2013

georgi dimitrov: quadrilateral 2013

.
quadrilateral 2013 is a site-specific project conceived to commemorate the 100th anniversary of kazimierz malewicz’s quadrilateral, commonly known as the black square. the piece appeared intuitively for the first time as part of the stage design for the opera victory over the sun in 1913. later, in 1915, it was displayed at the last futurist exhibition 0,10 in saint petersburg. the painting which heralded all other suprematist forms, titled black suprematic square, is now an invaluable exhibit of the state tretyakov gallery’s collection in moscow.

referring to one of the very first non-figurative concepts which brought the essence of a whole new painterly and philosophical world, the installation attempts on comprising the developments of non-objective art for the past century by reducing the physical space to a two-dimensional image. over 100 sq. metres of adhesive black folio sheet is applied on the floor, walls and ceilings to recreate the notorious masterpiece.

georgi dimitrov (b. 1980) is an artist whose work is based on the principles of non-objective and constructive art. in 2010 he founded the nonsofia association - a non-profit entity that offers institutional support for non-objective art in bulgaria. last year he organised orthogonal: international forum for non-objective art. apart from an exhibition, the event included a number of documentary screenings and lectures which aimed at increasing the popularity of non-objective art in bulgaria.

*   *   *

квадрилатерал 2013 е изложба-честване на стогодишнината от първата поява на „четиристранника“ на казимир малевич в сценографията към футуристичната опера „победа над слънцето“, представена в санкт петербург. по-късно творбата става известна под наименованието „черен квадрат“ и се превръща във визуален манифест не само на нейния автор, но и на цяла една епоха в модерното изкуство. показана е като самостоятелно художествено произведение в „последната футуристична изложба 0,10” в петербург през 1915 г. днес картината е безценна част от колекцията на третяковската галерия в москва.

през този период малевич е създател и водеща фигура на течението супрематизъм. неговите представители поставят духа във върховенство над материята и се опитват да достигнат незримата образност на нещата посредством геометрични и нефигуративни композиции - известно е, че в природата не съществува права линия, както и т. нар. „чисти цветове“. убежденията на малевич за изкуство, което не наподобява природата и борави само с правилни геометрични форми, стои в основата на по-късно развилото се абстрактно изкуство. наред с кандински, купка и делоне той е сочен за един от неговите основоположници.

квадрилатерал 2013 има за цел да отдаде заслужената почит към цивилизационния принос на малевич и да демонстрира съхранението на супрематичните ценности в днешно време. освен това, проектът се стреми да отрази някои последвали развития в безпредметното изкуство, засягащи редукцията на изразните средства и решенията за култивиране на физическото пространство.

георги димитров (р. 1980) е художник, чиято работа е основана на принципите на безпредметното и конструктивното изкуство. през 2012 г. той организира международния форум за безпредметно изкуство ортогонал, който освен изложба представи прожекции на филми и лекции на участниците в него. като автор се изразява най-вече със средствата на живописта. настоящата изложба е във вид на инсталация за определено място. с начина на изпълнение художникът внушава идеята за двуизмерно изображение, разположено в триизмерното пространство.

No comments :

Post a Comment